Anonimizacja danych osobowych – sposób na ich pełne bezpieczeństwo i ochronę w firmie

RODO to rozporządzenie, które powstało w celu ochrony danych osobowych obywateli UE.  Jeśli okaże się, że firma narusza prawo, może zostać na nią nałożona kara wysokiej grzywny. Głównym powodem wprowadzenia RODO było wzmocnienie i standaryzacja bezpieczeństwa poprzez dostosowanie się do zmieniających się technologii, co ułatwi firmom zapewnienie ochrony danych.

Jakie są wymagania wynikające z tego prawa? Firmy muszą zatrudniać inspektora ochrony danych, który jest odpowiedzialny za zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz umożliwić użytkownikom kontrolować jakie i w jaki sposób wykorzystywane są ich dane.

Jeśli chcemy przetwarzać dane wrażliwe i zapewnić ich odpowiednie bezpieczeństwo, przechowujemy je w chmurze lub posiadamy serwis deweloperski do testów czy dalszego jego rozwoju, tym bardziej powinniśmy te dane anonimizować czyli usunąć z rekordów wszelkie dane jednoznacznie identyfikujące użytkowników aby zminimalizować ryzyko ich wycieku. Dzięki anonimizacji nie mówimy wtedy o przetwarzaniu danych osobowych, więc ich przetwarzanie jest łatwiejsze pod względem technicznym i prawnym. Jak zanonimizować dane? Istnieją dwa sposoby anonimizacji danych:

– usuwając wszystkie informacje identyfikujące z rejestrów użytkownika,

– usuwając wszystkie dane, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika (jeśli te dane nie zostaną usunięte, nadal można zidentyfikować użytkownika).

Anonimizacja danych osobowych powinna mieć charakter trwały i powtarzalny i najlepiej ją zautomatyzować przy pomocy odpowiedniego oprogramowania (np. oprogramowania GALL firmy Soflab). Dane są pobierane ze źródłowej bazy danych, następnie są anonimizowane a następnie zapisywane do bazy docelowej. Dzięki temu można w późniejszym czasie analizować trendy czy użytkowników systemu bez skupiania się na konkretnych użytkownikach, a na grupach użytkowników o podobnych cechach.